Villkor

Genom att använda webbplatsen plinkose.top godkänner du att följa och vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till någon del av villkoren, vänligen avstå från att använda vår webbplats.

plinkose.top förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra dessa användarvillkor utan förvarning. Det ligger i ditt ansvar att regelbundet granska villkoren för att vara medveten om eventuella ändringar. Fortsatt användning av webbplatsen efter publicering av ändringar innebär ditt godkännande av dessa ändringar.

Tillgänglighet av webbplatsen

Vi strävar efter att göra vår webbplats tillgänglig dygnet runt. Vi kan emellertid inte garantera att webbplatsen kommer att vara tillgänglig utan avbrott eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller ta bort webbplatsens innehåll utan förvarning.

Vi ansvarar inte för eventuell oåtkomlighet eller förlust av data som kan uppstå på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.

Innehåll på webbplatsen

Allt material på plinkose.top tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi strävar efter att erbjuda korrekt och uppdaterad information, men kan inte garantera dess fullständighet eller riktighet.

  • Alla åsikter som uttrycks på webbplatsen är författarens egna och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter.
  • Vi ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som kan uppstå genom att lita på informationen på vår webbplats.
  • All användning av det material och information som tillhandahålls på webbplatsen sker på egen risk.
  • plinkose.top förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort innehåll utan förvarning.

Länkar till tredje part

plinkose.top kan innehålla länkar till webbplatser eller tjänster som ägs och drivs av tredje part. Vi har ingen kontroll över sådana webbplatser eller tjänster och tar inget ansvar för deras innehåll, integritetspolicy eller användning.

  • Vi rekommenderar att du läser och förstår de användarvillkor och sekretesspolicys som gäller för eventuella länkade webbplatser innan du använder dem.
  • Vi ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som kan uppstå genom användning av länkade webbplatser eller tjänster från tredje part.